0

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

     ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

  1. สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์มีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  2. สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด

หมายเหตุ

  • สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งานและอยู่ในสภาพสมบูรณ์
  • สินค้าจะต้องมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
  • หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าจากท่าน
  • กรณีสินค้าที่เป็นสินค้าลดราคา (Stock Clearance) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปลี่ยนสินค้า
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี


ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน

     ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนลูกค้าจะเป็นคนรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้า แต่หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางบริษัทยินดีที่รับสินค้าและทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


การเปลี่ยนสินค้าใหม่

     ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้าของท่านคืน ทางเราจะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 2-7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า


ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

  1. แจ้งปัญหาสินค้าและความต้องการเปลี่ยนสินค้า กับพนักงานประจำสาขาที่ลูกค้าใช้บริการหรือ กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 02-015-2595 หรือทางอีเมล contactus@manoonpetshops.com
  2. รอรับการยืนยัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนสินค้า
  3. กรุณาจัดส่งสินค้า พร้อมกล่องสินค้า, ใบรับประกันและเอกสาร, อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ได้รับ รวมถึงของแถมตามโปรโมชั่น ตลอดจนใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี กลับมาที่ร้านที่ลูกค้าใช้บริการ

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไข / เปลี่ยนสินค้า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

อาคารโซนสัตว์เลี้ยง อ.ต.ก. 101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เปิดบริการทุกวัน 09:00 - 20:00 น.


  +662 015 2595      |        +662 118 3633

  info.manoon@manoonpetshops.com

Copyright   2019 manoonpetshop.com