0

สมัครสมาชิก

คุณเป็นสมาชิกอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ

มนูญ เมมเบอร์ชิฟ


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิกในการช้อปปิ้งที่ร้านมนูญ เพ็ทช็อป 8 สาขา
สามารถรับส่วนลดสมาชิก 3% เมื่อซื้อสินค้าแบรนด์ต่างๆ ในร้านมนูญ เพ็ทช็อป (ยกเว้นสินค้าโปรโมชั่นประจำเดือน) พร้อมเพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษต่างๆ อีกมากมาย


เงื่อนไขการสมัครสมาชิก


1. ผู้สมัครตกลงและยอมรับให้มนูญ เพ็ทช็อป สามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวตามที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิกซึ่งหากตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่ท่านให้ไม่ครบถ้วนหรือชัดเจน ทางบริษัทฯมีสิทธิในการปฏิเสธหรือยกเลิก มนูญ เมมเบอร์ชิฟ โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุปฏิเสธหรือยกเลิกดังกล่าว 


2. ผู้สมัครตกลงและยอมรับว่าวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัทมนูญ เพ็ทช็อปจำกัด เป็นไปเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและการให้บริการ ในร้านค้ามนูญ เพ็ทช็อป ทั้ง 8 สาขา โดยบริษัท ฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสมัครเป็นมนูญ เมมเบอร์ชิฟ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก ทั้งนี้การใช้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ในขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด


3. ผู้สมัครตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยใช้ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัคร


4. เมื่อเป็นสมาชิกแล้วผู้สมัครจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของมนูญ เพ็ทช็อป จากทาง e-mail และหรือสื่ออื่น ๆ ที่มนูญเพ็ทช็อป เห็นสมควรกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดผิดปกติอันเนื่อง
มากจากติด Virus หรือ Spam mail ทางมนูญเพ็ทช็อป ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น


5. มนูญ เมมเบอร์ชิฟ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้สมัคร และไม่สามารถเปลี่ยนหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

อาคารโซนสัตว์เลี้ยง อ.ต.ก. 101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เปิดบริการทุกวัน 09:00 - 20:00 น.


  +662 015 2595      |        +662 118 3633

  info.manoon@manoonpetshops.com

Copyright   2019 manoonpetshop.com